Av Vegar Bjørge

Vi kommer dessverre ikke unna fører- og eierløse biler, og produsentene overøser oss med konsepter på hvordan bilhverdagen i de store byene kommer til og bli. Skremmende for noen av oss, mens betryggende for andre.

I en ganske nær framtid trenger vi sannsynligvis ikke kunnskap om hverken kjøring av bil eller vedlikehold og eierskap av bil. Vi bare deler biler som noen andre har ansvaret for.

Renault sitt konsept ser, ja hva ser det egentlig ut som? Er det en bil eller arbeidsplass? Kanskje det er et undervisningsrom, eller kinosal? Mest sannsynlig kommer det ferdige produktet til å brukes som framkomstmiddel, lesesal og spiserom.

Renault sier at EZ-GO er en bil og en service, en robotbil. Den kjører selv, er elektrisk og deles av byens befolkning. Bilen tar seg av det praktiske, henter deg der det trengs, parkerer på ledig parkeringsplass, kjører til nærmeste ladestasjon og gir deg ønsket informasjon  og underholdning, mens den kjører deg dit du skal. EZ-GO er en videreutvikling av Renault SYMBIOZ, konseptbilen som ble vist i Frankfurt i fjor høst.

EZ-GO har selvkjøring level 4 som vil si at den kan holde en jevn avstand til bilen foran, holde seg i kjørefelt, bytte kjørefelt og snu helt rundt. Den har Renault sin 4CONTROL, firehjulsstyring, for bedre sikkerhet, og en fartsbegrensning på 50 km/t. Om EZ-GO blir en virkelighet, er nok tvilsomt, men den viser oss at en ny form for transport, ikke er så langt unna.