Hjem Tester 14 elbiler rekkeviddetestet: Her resultatene fra Ecobest 2023

14 elbiler rekkeviddetestet: Her resultatene fra Ecobest 2023

Som en del av Ecobest, har vi testet rekkevidde og hurtiglading på 14 elbiler. Se tabellene og les om resultatene her.

Av David K Andersen

Ecobest 2023 gjennomføres av organisasjonen Autobest og det italienske magasinet Quattroroute. Vi deltar i kraft av å være norsk jurymedlem i Autobest (som blant annet også kårer Årets Bilkjøp i Europa).

Testen gjennomføres med utgangspunkt i testanlegget til Quattroroute i Vairano utenfor Milano.

Testmetoden er så vidt vi kjenner til den første som er godkjent av Bureau Veritas for rekkevidde og hurtiglading.

Utvalget av biler er gjort basert på en blanding av hva som er nytt, hva som ikke er testet tidligere, og hva som er tilgjengelig i Italia på tidspunktet.

Slik tester vi

Formålet med testen er å finne ut hvor lang rekkevidden på elbiler er, sett opp mot oppgitt WLTP-tall.

For å oppnå mest mulig relevante resultater for europeiske bilister, og ikke minst kunne presentere tall som er fullt ut sammenlignbare bilene imellom, gjennomføres Ecobest på følgende måte:

 • Alle bilene kjøres samtidig: Samme tid, samme dag.
 • Testen starter og slutter på samme høydemeter (Vairano utenfor Milano).
 • Førere rulleres ca hvert 25. minutt, slik at eventuelle forskjeller i kjørestil ikke påvirker resultatet.
 • Alle førere er biljournalister med bred erfaring, og det kjøres normalt i henhold til fartsgrenser og trafikken for øvrig.
 • Det kjøres ulike «loops», alle med representativ andel av bykjøring, landevei og motorvei (les mer under*).
 • Det kjøres i følge, i tre grupper med 4 eller 5 biler i hver. Hver gruppe har en ledebil som ikke deltar i testen. Slik kan førerne av testbilene kan konsentrere seg om å kjøre normalt, og ikke bruke tid eller energi på å finne frem, eventuelt kjøre feil.
 • Bilene kjøres til de stopper. Ved 0 km gjenværende rekkevidde, tømmes bilene på lukket område (testbane), i normal hastighet og med samme kjøremønster som på landevei.
 • Klimaanlegg er innstilt på 22 grader og auto, vinduene er lukket.
 • Det benyttes normalt kjøremodus.
 • Det kjøres med regenerering av eller i normalstilling på motorvei og landevei, mens det kjøres med regenerering på i by. Biler med flere grader av regenerering, kjøres på midterste nivå i by.
 • Bilene er utrustet med OBD (on-board diagnostics)/måleutstyr for eksakt datainnsamling.
 • Det gjennomføres komplett «øvingstest» to dager før selve testen, slik at alle forhold inkludert tidsbruk, trafikkbilde, datavlesing og lignende, fungerer som ønsket.
 • Teknisk personell leser av, følger opp, dobbeltsjekker, tolker og behandler alle innsamlede data gjennom to uker etter at selve testen er gjennomført for å sikre korrekte tall.

*Om «loops»: Det kjøres først en loop på 135 km. Deretter en ny loop på 113 km. Så kjøres en loop på 71 km. Denne siste gjentas inn til bilene har mindre enn 71 km gjenværende rekkevidde. Da kjøres en loop på 15,5 km, og så er det en på 3,3 km., frem til det er under 15 km gjenværende rekkevidde. Siste loop er 3,3 km. Bilene kjøres så inne på et lukket testanlegg til de stopper. De blir forsøkt startet og kjørt videre etter at de har stoppet (det er mulig å kjøre litt til med noen elbiler da), men denne ekstra kjørestrekningen etter stopp, er ikke inkludert i resultatene).

Dette er resultatene:

Om resultatene
 • Testens resultater fremkommer i de fire siste kolonnene, som viser henholdsvis oppnådd rekkevidde, antall km kjørt etter at batteriprosenten oppgis til 0 i displayet, prosent oppnådd rekkevidde sammenlignet med oppgitt WLTP-rekkevidde, og hvor mange km du får ut av hver kWt batterikapasitet (altså effektivitet).
 • Ingen av bilene oppnådde oppgitt rekkevidde, men 6 av 14 opnådde 90% eller bedre, hvorav Subaru Solterra er nærmest WLTP. 3 av bilene oppnådde mindre enn 80% av WLTP-rekkevidde.
 • 14 av 15 biler viser at det er mulig å kjøre mer, også etter at batteriprosenten som vises i displayet er på 0.

Kommentar til rekkevidde-resultatene:

Testen kjøres i Italia, det ble kjørt i henhold til fartsgrensene og trafikken ellers. Det er høyere fartsgrenser i by, på landevei og på motorvei, enn i Norge. I tillegg forekommer rundkjøringer og kryss, langt hyppigere på landevei i Italia enn i Norge. Kjørekulturen er dessuten som ellers i Europa mer «på» enn i Norge, med blant annet raskere akselerasjon opp i hastighet enn hva vi er vant til fra Norge.

Det er på bakgrunn av dette naturlig å anta at testbilene ville hatt merkbart lengre rekkevidde dersom den hadde vært gjennomført, ellers alt likt, i Norge.

Ladetest

Det ble også gjennomført ladetester, både på 22 kW AC-ladere, og på 350 kW DC-ladere.

Legg spesielt merke til at Hyundai Ioniq 6 imponerer voldsomt under hurtiglading, den trenger bare 4 minutter for å øke rekkevidden med 100 km. En kikk på blant annet EcoC 4-kolonnen for AC-lading er også interessant, den viser faktisk effektivitet basert på energimengden som er fyllt på batteriet, fremfor oppgitt kapasitet.

Alle tester oppgitt ble utført i juni 2014, i fint vær med temperatur 27-30 grader.

Galleri, deltakende biler:

Galleri fra testen: