Hjem Nyheter_2 Er alle kredittkort i Norge VISA eller MasterCard?

Er alle kredittkort i Norge VISA eller MasterCard?

Hva er forskjellen på kredittkort som bruker VISA og MasterCard, og hvor kommer bankene inn i bildet? Er alle kredittkort i Norge av denne typen? Det er lett å blande de ulike begrepene når man snakker om betalingsmidler. Les denne guiden for å lære mer om forskjellene, og hvilken rolle selskapene spiller når du trekker kortet.

VISA og MasterCard er betalingssystemer

Hvis du eier et kredittkort med VISA, er det ikke VISA som gir deg kreditt. Pengene du låner kommer fra den finansinstitusjonen som utsteder kortet, som er banken du er kunde i.

MasterCard og VISA er betalingssystemer som gjør at bankene kan motta eller sende penger, mellom seg og millioner av salgssteder over hele verden. Du kan se på disse VISA og MasterCard som selve posttjenesten for pengene.

Selskapene tar hånd om teknologien som ligger bak kredittkortene. De er også et kontaktpunkt for det som kalles chargeback. Uttrykket beskriver de tilfellene hvor man bestrider transaksjoner som er gjort på kortet.

VISA brukes også til kredittkort

I Norge sier vi ofte ”betale med VISA-kortet”, når vi mener betale med debetkortet. Det vil si at vi betaler med penger fra vår egen bankkonto og ikke med kreditt. Dette er en historisk tilfeldighet som er noe misvisende, eller upresis.

VISA brukes nemlig også som betalingssystem på debitkort. På dette området er de ikke like store som MasterCard, så lenge vi snakker om transaksjoner i Norge. I andre land har derimot VISA og MasterCard omtrent like store andeler av markedet, både når det gjelder debetkort og kredittkort.

I Norge er det mange debitkort som benytter bankenes felles-løsning, kalt BankAxept. Denne løsningen er klart billigst, målt i transaksjonskostnader for selgeren.

En kjapp kredittkort test via tjenesten kredittkortinfo.no/ viser at bransjen domineres av de to aktørene. Ett av unntakene er American Express, som ofte tilbys på reisekort med flybonus.

Alle kredittkort som tilbys i Norge er i tillegg underlagt et felles regelverk, også kjent som Finansavtaleloven. Loven regulerer kunders rettigheter i møte med bank og selger, samt hvilke regler som gjelder for tilbakeføring av penger, svindel og lignende.

Andre betalingssystemer

På kredittkortfronten er American Express (AmEx) og Diners to andre betalingssystemer som de fleste har hørt om. Disse er imidlertid på langt nær like utbredte. I Norge har faktisk Diners lagt ned satsingen, mens AmEx tilbys kun på noen få kredittkort.

Slik tjener de penger

Hver gang du betaler med kortet ditt i butikken (et utsalgssted som aksepterer kortløsningen) vil selgeren betale et fast gebyr. Dette gebyret deles deretter mellom utstederen og banken. Prosentandelen varierer, men det er oftest snakk om alt fra 2 til 5% per kjøp, som er en betydelig sum med penger.

For selgeren er det bittert å betale slike summer, men de risikerer samtidig å gå glipp av verdifulle salg hvis de ikke tilbyr kortløsningene.

Hva lønner det seg å velge?

Et kredittkort tilknyttet MasterCard er en smule mindre anvendelig i Norge, men aksepteres hos et tilnærmet likt antall utsalgssteder. Begge er uansett så godt som universale, med flere titalls millioner av tilknyttede minibanker og salgssteder over hele kloden. 

I praksis vil du svært sjelden støte på problemer hvis kortet ditt er knyttet til ett av disse selskapene.

Kort tilknyttet AmEx er derimot mindre anvendelige, når vi sammenligner tilknyttede salgssteder og banker. Men også her er utbredelsen stor nok til at eiere av AmEx kort stort sett aldri får noen problemer med å gjøre opp for seg.

Det er som regel i utlandet man støter på problemer hvis man har en annen korttype. USA er et godt eksempel, hvor mange av innbyggerne bruker et Discover kort. Dette aksepteres derimot nesten ikke hos norske butikker.

Se heller på fordelene og rentene

Konklusjonen er at betalingssystemet spiller liten rolle, i hvert fall så lenge valget faller på enten VISA eller MasterCard. Det du heller bør fokusere på når du skal velge blant alle kredittkort, er hvilke fordeler du får, og hva rentene er.