Mer enn 700 norske ungdommer har allerede gjennomført Fords gratis kjørekurs, og nå får flere sjansen. 19. og 20. oktober innbyr Ford ungdommer mellom 18 og 26 år med førerkort til en morsom og lærerik dag på Rudskogen.

– Den store interessen vi har hatt for dette kurset viser at norsk ungdom er opptatt av trafikksikkerhet og ønsker å bli tryggere sjåfører. Unge som nettopp har tatt førerkort er den klart mest ulykkesutsatte trafikantgruppen vi har. Mange av ulykkene skyldes manglende erfaring, og uoppmerksomhet i trafikken. Ved å gjennomføre vårt kjørekurs får de unge kjenne på situasjoner de kan oppleve i trafikken og få hjelp av våre instruktører til å håndtere dem på best mulig måte, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

  • I fjor omkom 17 unge mennesker i aldersgruppen 18 – 26 år i trafikken. 88 ble meget alvorlig eller alvorlig skadd i trafikkulykker, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.
  • Ifølge Statens Vegvesen skyldes 3 av 10 dødsulykker i trafikken uoppmerksomhet.
  • En gjennomgang fra If viser at det er hele 2,5 ganger større risiko for at personer under 21 år blir innblandet i en trafikkulykke enn personer over 25 år.

Ford gjennomfører kurset i tett samarbeid med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) og forsikringsselskapet If. Kursopplegget er internasjonalt, og så langt har over 1 million gjennomført kurset siden oppstarten i 2003. Hittil i år har det blitt gjennomført i 43 land. Kurset og bevertning er helt kostnadsfritt for de som er i målgruppen.

– Vi vet at et opplæringskurs kort tid etter at de unge sjåførene har fått førerkort er et tiltak som gjør dem tryggere i trafikken. Det er dessverre en tendens til at mange unge føler seg utlært når de har fått førerkortet. Det er de ikke. Dette, i kombinasjon med et ungdommelig overmot, skaper farlige situasjoner. På kurset lærer de unge i praksis hvor farlig distraksjoner, fart og uoppmerksomhet er. Det gjør dem tryggere som sjåfører, sier informasjonssjef i ATL, Jan Harry Svendsen.

– Spesielt mobiltelefonen har blitt en utfordring for konsentrasjonen til unge sjåfører. Fra våre egne undersøkelser vet vi at det er nesten dobbelt så mange unge som sender SMS, surfer eller gjør andre ting med mobilen mens de kjører bil. På kurset får de unge kjenne på hvor distraherte de blir når de bruker mobilen bak rattet. I fjor så vi at dette var en aha-opplevelse for mange. De trodde rett og slett de hadde bedre kontroll når de fiklet med mobilen i noen få sekunder, sier informasjonsdirektør i If Skadeforskring, Jon Berge.

På kurset får deltagerne muligheter til å prøve hvordan det er å kjøre i påvirket tilstand, følelsen av å være overtrøtt og hvordan det er å kjøre dagen derpå. Alt dette gjøres ved avansert utstyr som er utviklet for dette formålet. I tillegg får de kjenne på fart og distraksjoner.

– Kurset gir deltakerne muligheten til å kjenne på kroppen hva bilkjøring kan by på av utfordringer. Det hele skjer i trygge rammer med profesjonelle instruktører. Dessuten er kurset bygd opp på en måte som vi vet deltakerne synes er både lærerikt og morsomt, så her er det bare å melde seg på. Erfaringen fra tidligere år har lært oss at det fort fylles opp, oppfordrer administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.