Det er noen år siden Continental startet testing av dekk laget av løvetann, og snart er dekkene produksjonsklare. Dermed blir fremtidens dekk mer miljøvennlige.

Av Vegar Bjørge

Det er først og fremst en miljøgevinst å hente om man produserer dekk fra løvetann fremfor gummi. Naturgummi produseres i tropiske strøk, og dermed er det både miljøhensyn å ta lokalt og globalt. Med dekk laget av løvetann, kan produksjonen av råvaren skje i nærheten av dekkfabrikken. Man slipper også å bruke deler av regnskogen for å få produsert gummi.

I 2015 presenterte Continental det første dekket laget av et materiale som Continental kaller Taraxagum. Navnet er avledet av det botaniske for løvetann (taraxacum). Den gangen var det vinterdekket Continental WinterContact TS 850P som ble testet på svensk snø og is.

Nå har man installert de første maskinene på Taraxagum Lab Anklam, som ligger i Russland. Disse maskinene skal allerede i høst, utvinne gummi fra russisk løvetann de får fra plantasjen på stedet, og det er den russiske løvetannen som har vist seg å egne seg best for dekkproduksjon. Det betyr likevel ikke at man bare skal dyrke løvetannen i Russland. Denne planten er lite kresen og kan dyrkes i dårlig jord over hele Europa. Man trenger derfor ikke å ta arealer fra matproduksjon.

– Continental bruker mye ressurser på å utvikle fremtidens teknologi, både når det gjelder dekk og annen teknologi til bilindustrien. Vi jobber etter en Vision Zero hvor målet er en fremtid uten ulykker, skadde og drepte i trafikken. I tillegg er miljø viktig for oss, og vi jobber hele tiden for å drive mer miljøvennlig. Dekk laget av gummi fra løvetann er et viktig steg for at også vår bransje kan bli mer miljøvennlig, sier produktsjef i Continental Dekk Norge, Knut Knudsen.

Continental lover at de ikke går på akkord med dekkenes ytelser, og et dekk laget med gummi fra løvetann, skal være like gode som tradisjonelle dekk.